Proszę czekać
 
Wczytywanie danych
Logowanie

Zarejestruj ? Zaloguj
Towary
Podstawowe Dowolne

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy RAKSSQL e-commerce DEMO stanowi własność firmy Demo e-commerce z siedzibą w Białymstoku.
 2. Do poprawnego korzystania z witryny internetowej RAKSSQL e-commerce DEMO wymagane są następujące komponenty:

  • przeglądarka internetowa Internet Explorer 6+

   lub

  • przeglądarka internetowa Firefox 1.5+

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 3. Składanie zamówień w RAKSSQL e-commerce DEMO odbywa się za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem http://demo.rakssql.info.
 4. Warunkiem składania zamówień oraz ich realizacji jest akceptacja regulaminu i prawidłowa rejestracja w sklepie internetowym RAKSSQL e-commerce DEMO.
 5. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 2 dni będą anulowane.
 6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych.
 7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia.
 8. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami detalicznymi netto (bez podatku VAT) oraz brutto (zawierające podatek VAT) wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki, które są określone w Cenniku wysyłek pod adresem cennik wysyłek
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT/paragon. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Demo e-commerce. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT/paragonu.
 11. Płatność za towar następuje w formie:

  • przedpłaty przelewem na konto
  • zapłaty w momencie odbioru towaru
  • zapłaty przy użyciu karty kredytowej

  ZWROTY I WYMIANY TOWARU

 12. Zakupiony produkt jest właściwie zabezpieczony i zapakowany. W przypadku stwierdzenia, śladów uszkodzenia przesyłki lub jej otwarcia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Do każdego towaru dołączone jest potwierdzenie zakupu oraz karta gwarancyjna - jeżeli produkt objęty jest gwarancją.
 13. W przypadku zakupu towaru na odległość Klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 10 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271). Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu jest dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący.
 14. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: (nazwa i adres do kierowania zwrotów).
 15. Istnieje możliwość wymiany towaru. Koszt przesyłki wymienionego z winy Kupującego towaru (np. źle dobrane parametry) pokrywa Kupujący.
 16. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.
 17. RAKSSQL e-commerce DEMO zastrzega się prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

  GWARANCJE I REKLAMACJE

 18. Towar sprzedawany w sklepie internetowym RAKSSQL e-commerce DEMO jest objęty gwarancją producenta.
 19. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu jest spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
 20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z (dane do kontaktu) wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 21. Firma Demo e-commerce ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
 22. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega: naprawie, wymianie lub zwrocie gotówki.
 23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone.
 24. Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez opakowania) będzie odesłany na koszt Kupującego.

  OCHRONA DANYCH

 25. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Demo e-commerce z siedzibą w Białymstoku do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem Klientowi informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną", a także na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
 26. Firma Demo e-commerce zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 28. Dla sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy właściwy jest Sąd miejsca wykonania zobowiązania.